GRUP ȚINTĂ IMM - URI

IMM-URI

72 de IMM-uri din regiunile Centru și Nord-Est care desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Va fi dezvoltată o aplicație mobilă care va fi pusă la dispoziția intreprinderilor pentru identifica nivelul și nevoia fiecăreia de digitalizare.

Aplicația (denumită Tech Radar) va funcționa drept o analiză diagnostic, determinand nivelul de digitalizare al intreprinderii analizate și fi structurata în cel puțin 2 module:

– un modul dedicat chestionarului privind nivelul de digitalizare al intreprinderii: în acest modul se va raspunde la o serie de intrebări astfel încât să poată fi identificat nivelul real de digitalizare din fiecare intreprindere.

– un modul dedicat interpretării rezultatelor și generării raportului privind nivelul și nevoia de digitalizare a fiecărei intreprinderi: acest modul presupune interpretarea rezultatelor chestionarului și determinarea nivelului de digitalizare existent în intreprindere, determinarea nevoii de digitalizare a intreprinderii prin evidențierea unor aplicații informatice relevante pentru fiecare componență a activității intreprinderii (funcțiunile de producție, de vanzare, de management al resurselor umane, etc.), precum și emiterea unor serii de recomandări pentru implementarea de programe de invățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, în vederea ridicării gradului general de digitalizare al fiecărei intreprinderi.

Pentru a putea emite cele mai oportune recomandări, echipa proiectului va crea o bază de date structurată, bază de date în care vor fi incluse toate aplicațiile relevante pentru activitatea unui IMM.

Complementar recomandărilor pregătite de aplicație, aceasta va putea prezenta și o serie de entități cu care fiecare IMM va putea colabora în vederea dezvoltării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pentru a putea implementa acest demers, echipa proiectului va realiza o mapare a entităților relevante din regiunile de implementare vizate de proiect, astfel încât să se asigure o concordanță cât mai bună între nevoile intreprinderilor și potențialul de suport din partea entităților identificate cu ocazia mapării.

După implementarea programelor de invățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor recomandate, se va putea face o nouă analiză a intreprinderii în vederea stabilirii noului nivel de digitalizare și încadrarea într-o altă categorie în ceea ce privește certificatele Tech Friendly. În cadrul acestei activități se vor stabili premisele pentru ca minimum 3 IMM-uri să introducă programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului oferit prin intermediul proiectului.

GRUP ȚINTĂ IMM-uRI

  • 72 IMM-uri
  • Aplicația Tech Radar
  • Centru si Nord-Est

Documente necesare

Fiecare persoană care dorește să se înscrie în grupul țintă va trebui sa depună, online sau fizic, un dosar care va conține cel puțin urmatoarele documente:

  • FORMULAR DE GRUP ȚINTĂ 
  • Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile din care sa reiasă faptul că firma angajatoare are un cod CAEN AUTORIZAT din lista SNC

  • DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT (document pe care îl primești de la noi)

  •  Declarație de eligibilitate (document pe care îl primești de la noi)

  • Acord utilizare date personale (document pe care îl primești de la noi)

  • Declarație SNCDI (document pe care îl primești de la noi)