CURSURI

Cursurile sunt dedicate angajaților cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Fiecare persoană care dorește să se înscrie în grupul țintă va trebui să depună, online sau fizic, dosarul de înscriere.

Depune dosarul de înscriere mai jos

1. Cursuri de competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere (rețele sociale si servicii digitale gratuite)

Durata de 40 de ore - 14 ore teorie, 26 ore practica (5 grupe *21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda urmatoarele teme:
 • Introducere în social media;
 • Diferența dintre rețelele sociale personale și cele profesionale;
 • Înregistrarea în cadrul rețelelor sociale și completarea informațiilor din contul personal;
 • Pregătirea și publicarea conținutului;
 • Concepte de bază despre promovarea plătită;
 • Instrumente de analiză a datelor / a activității de promovare din rețelele sociale;
 • Crearea și utilizarea grupurilor in cadrul rețelelor sociale;
 • Aplicații practice cu privire la utilizarea la nivel elementar a rețelelor sociale.
 • Introducere în utilitatea serviciilor digitale gratuite
 • Utilizarea serviciilor de tip motor de căutare;
 • Utilizarea platformelor de comunicare online;
 • Utilizarea aplicațiilor gratuite pentru arhivarea electronică a documentelor si a aplicațiilor de transfer de documente;
 • Utilizarea aplicațiilor gratuite de procesare partajată a documentelor;
 • Utilizarea aplicațiilor gratuite pentru procesarea de plăți electronice;
 • Utilizarea aplicațiilor gratuite pentru alte destinații.
2. Cursuri dedicate utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare

Durata de 20 ore – 6 ore teorie, 14 ore practică (3 grupe * 21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda următoarele teme:
 • Principii în Marketing și Comunicare online/digitală;
 • Strategii specifice în Marketing și Comunicare
 • Instrumente de lucru în Marketing și Comunicare;
 • Indicatori de performanță în Marketing și Comunicare;
 • Procese în Marketing și Comunicare.
3. Cursuri dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice comerțului electronic

Durata de 20 ore – 6 ore teorie, 14 ore practică (3 grupe * 21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda următoarele teme:
 • Introducere în comerțul electronic;
 • Canale de vânzare;
 • Utilizarea marketplace pentru comerțul electronic;
 • Utilizarea site-ului propriu pentru comerț electronic;
 • SEO – creație și optimizare conținut;
 • Marketingul digital;
 • Logistică specifică comerțului electronic;
 • Customer care și legislația specifică comerțului electronic;
 • Gestionarea serviciilor post-vanzare în mediul electronic;
 • Aplicații practice.
4. Cursuri dedicate securității informatice/cibernetice

Durata de 20 ore – 6 ore teorie, 14 ore practică (2 grupe * 21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda următoarele teme:
 •  Securitatea informatică – cadru general
 • Paradigma CIA
 • Paradigma straturilor
 • Abordarea holistică a securității informatice
 • Identificarea și inventarierea obiectelor de protejat
 • Aplicații practice
5. Cursuri de programare dedicate specialiștilor în domeniul IT în limbajul Java

Durata de 48 ore – 16 ore teorie, 32 ore practică (1 grupe * 21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda următoarele teme:
 • Programare orientată pe obiecte
 • Concepte java OOPs
 • Utilizarea Eclipse în programare
 • Testarea unităților de cod
 • Object containers și excepții
 • Input/output
 • Enumeratii; adnotari, concurență
 • Baze de date și JDBC
 • Java Web
6. Cursuri de programare dedicate specialiștilor în domeniul IT în limbajul React

Durata de 48 ore – 16 ore teorie, 32 ore practică (1 grupe * 21 persoane)

În cadrul acestor cursuri se vor aborda următoarele teme:
 • Introducere Webpack
 • Styling, Props, State
 • State & Props
 • Ciclul de viață
 • Ref, React și DOM
 • PropTypes
 • React Router
 • Redux
 • Body – aplicație boilerplate / aplicație pagini principale
 • Proiect – Landing page, Pagina produs, autentificare utilizator, Coș de cumparaturi / Storage Local, Adaugare /stergere produs / editare pagina produs, pagina plasare comanda
 • Proiect individual