GRUP ȚINTĂ Angajați

Angajați

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 315  angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Din cele 315 de persoane membre ale grupului țintă al proiectului Școala de competențe digitale „Tech Nation”, minimum 10% (32) dintre acestea vor fi angajați vârstnici (cu o varstă de 55-64 de ani) si minimum 40% (126) vor fi de gen feminin;

GRUP ȚINTĂ angajati

 • 315 angajați
 • 10% vârstnici
 • 40% femei
 • 6 cursuri profesionale
 • Centru și Nord-Est

Documente necesare

Fiecare persoană care dorește să se înscrie în grupul țintă va trebui să depună, online sau fizic, un dosar care va conține cel puțin următoarele documente:

 • FORMULAR DE GRUP ȚINTĂ (document pe care îl primești de la noi)
 • COPIE CONFORMATĂ CU ORIGINALUL DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE
 • CERTIFICAT DE CASĂTORIE (dacă este cazul)
 • DIPLOMĂ CU PRIVIRE LA ULTIMELE STUDII ABSOLVITE
 • CERTIFICAT CONSTATATOR NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE DIN CARE SĂ REIASĂ FAPTUL CĂ FIRMA ANGAJATOARE ARE UN COD CAEN AUTORIZAT DIN LISTA SNC
 • ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ STATUTUL PE PIAȚA MUNCII (document pe care îl primești de la noi)
 • DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT (document pe care îl primești de la noi)
 • DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE (document pe care îl primești de la noi)
 • ACORD UTILIZARE DATE PERSONALE (document pe care îl primești de la noi)
 • DECLARAȚIE SNCDI (document pe care îl primești de la noi)